Değerler

Değerler

  • Kesinlikle yasalara ve düzenlemelere uygun hareket etmek
  • İş ahlakı ilkelerini benimsemek
  • Şeffaflık ilkelerine bağlı kalmak
  • Emek ve insana değer vermek
  • Çok çalışmak