Araç Takip Sistemi KVKK

Araç Takip Sistemi KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Aydınlatma Metni

Efor Halı Paz. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. (“Efor Halı”) tarafından tarafınıza yalnızca mesai saatleri içerisinde kullanmanız üzere tahsis edilen şirket aracının teslimi esnasında imzalamış olduğunuz araç tahsis formunu ile ilgili olarak işbu aydınlatma metnini okuyarak aşağıdaki hususlar hakkında bilgi sahibi olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız;

  • Tarafınıza tahsis edilen aracın konuma ilişkin veriniz, Efor Halı Paz. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile aranızda mevcut olan iş sözleşmesine binaen Efor Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye tanınan denetim ve yönetim yetkisi kapsamında ve araçların güvenliği, takibinin sağlanması amacıyla Efor Halı Paz. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından takip edilebilecektir.
  • Bu noktadan hareketle, mesai saatleri dışında Efor Halı Paz. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ye ait olan işbu şirket araçlarının kullanılmaması gerektiğini; aksi takdirde işveren tarafından bulunduğunuz lokasyon bilgisinin işlenebileceğini hatırlatmak isteriz. Ek olarak Efor Halı Paz. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin tahsis etmiş olduğu şirket araçlarının yalnızca tahsis edilen çalışan tarafından kullanılması gerekmektedir.
  • Bu takibi sağlayan sistem sahibi hizmet şirketlerinin sağlamış olduğu kullanıcı hesabına Efor Halı Paz. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin yalnızca bu konuda yetkilendirdiği çalışanlar erişebilecektir. Kullanıcı hesabından erişilmekte olan veriler araç takip ve iletişim sistemi hizmeti sağlayan 3. taraf şirketlerin kendi sisteminde kaydedilmektedir.
  • Tarafınıza özgü verilen şirket araçları ile ilgili araç tahsis formu ve diğer ilgili evraklar; özlük dosyanızda fiziki olarak 4857 sayılı İş Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatların öngördüğü süre boyunca saklanmakta ve süresi dolduğunda imha edilmektedir.
  • İşbu aydınlatma metni araç tahsis formunun ayrılmaz bir parçası olup 6698 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir.

Yukarıdaki bilgileri okudum, anladım. Yukarıdaki açıklamalar ile sınırlı olmak üzere, Efor Halı Paz. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin tarafıma mesai saatleri içerisinde kullanmam üzere tahsis etmiş olduğu şirket aracına ait konum verisinin Efor Halı Paz. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından işlenmesine onay veriyorum.

Adı Soyadı:

İmza:

Tarih: